March 28, 2016

Miss Virginia Tobacco 2016MISS VIRGINIA TOBACCO 2016. Agpakanawan: da Miss Philippine Tobacco Institute 2014 (1st Runner-Up) Cherise Katriel Deslippe (NTA La Union), Miss Virginia Tobacco 2016 Precious Camille Bucad (NTA Ilocos Norte) ken Miss National Tobacco Administration (2nd Runner-Up) Ma. Khrissa Jessica Parado (NTA Ilocos Norte) iti panagparetratoda apaman a nabalangatanda iti Search for Miss Virginia Tobacco 2016 a naangay iti Siudad ti Candon idi Marso 18. Tinawen a maang-angay ti salip a kas paset ti Tobacco Festival wenno panagpiesta ti Siudad. (NMEValdez)

(Naipablaak iti Bannawag, Abril 4, 2016 a bilang.)

No comments:

Post a Comment